Priser

Priser

Motorattest til kørekort 450 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 345 kr
Varighedserklæring 345 kr
Privatkonsultation 300 kr